Tauron sadzi drzewa i dba o „zieloną infrastrukturę”

utworzone przez | cze 21, 2022 | Tauron

Tauron sadzi drzewa i dba o „zieloną infrastrukturę”

utworzone przez | cze 21, 2022 | Tauron

Tauron sadzi drzewa i dba o „zieloną infrastrukturę”

„Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla przyrody” to akcja mająca na celu zalesienie terenów, na których z uwagi na bezpieczeństwo dystrybutor energii jest zmuszony dokonywać wycinki lub przycinania drzew. Najwięcej nowych sadzonek, które na przestrzeni kilku następnych lat powiększą mikroklimat lasów pojawiło się w Ogrodzieńcu na śląsku i Kamiennej Górze na dolnym śląsku. I chociaż wynik utraty drzew na tych terenach nie jest spowodowany wyłącznie działalnością firmy TAURON, a głównie nawałnicami, burzami i różnego rodzaju anomaliami pogodowymi, to właśnie Tauron podjął próbę ratowania tych leśnych terenów.

– Zalesione tereny i piękny własny ogród to marzenie wielu właścicieli działek. Obecnie wybór drzew i krzewów jest ogromny. Trzeba jednak pamiętać, że na terenach, gdzie znajduje się infrastruktura energetyczna roślinność nie może zagrażać dostawom energii elektrycznej. Blisko połowa wszystkich awarii elektroenergetycznych spowodowana jest przez połamane drzewa, która są posadzone zbyt blisko linii energetycznych lub nie są odpowiednio pielęgnowane – wyjaśnia Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Dlaczego Tauron wycina drzewa?

Pnące się wysoko krzewy i drzewa są zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania linii energetycznych, a częste zaniedbania w temacie przycinania lub wycinania zbyt wysokich okazów sprawiają, że dochodzi do przerw w dostawie energii elektrycznej na wielu obszarach w Polsce. Tauron, dbając o ciągłość świadczonych przez siebie usług, dokonuje niezbędnych czynności związanych z wycinaniem lub przycinką drzew zgodnie z obowiązującymi normami.

– W Kamiennej Górze każdego roku dokonujemy przeglądu stanu drzew w miejskich lasach. W ramach standardowych zabiegów związanych z gospodarką leśną usuwane są drzewa chore oraz wiatrołomy. Nasadzenia są prowadzone w celu zapewnienia ciągłości utrzymania drzewostanu. Zasadzone drzewa odbudują fragment lasu na terenie Góry Parkowej, który uległ zniszczeniu w wyniku gwałtownych zdarzeń atmosferycznych i działania owadzich szkodników – mówi Rafał Święcki z Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.

Awarie prądu i ich przyczyny

W okresie letnio-jesiennym awarie sieci energetycznej spowodowane są głównie łamaniem i spadaniem na przewody drzew i gałęzi. W większości przypadków są to drzewa, które rosną poza pasem eksploatacyjnym, co oznacza, że w pewnym momencie zaczynają bezpośrednio stykać się z przewodami wysokiego napięcia, a nawet je przewyższają, napierają i uderzają z dużą siłą.

Już ok. 10 lat temu na terenie działania TAURON Dystrybucja uruchomiono „Program kompleksowej wycinki i przycinki drzew pod liniami energetycznymi”, w którym prace wykonywane są nie tylko na terenach leśnych, ale także na gruntach publicznych, prywatnych, w parkach i na obszarach chronionych. „Program” ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia drzew i gałęzi zagrażających bezpieczeństwu sieci i ludzi poprzez usuwanie gałęzi drzew i krzewów rosnących pod przewodami. Warto mieć świadomość, że linie energetyczne, które narażona są na przerwanie mogą wyrządzić sporo szkód spadając na budynki mieszkalne, samochody lub bezpośrednio na człowieka. Dlatego tak ważna jest odpowiednia hodowla i dbałość o sadzonki nie tylko na terenach leśnych, ale przydomowych ogródkach.

W 2021 r. gałęzie drzew i krzewów rosnących pod przewodami i stanowiących zagrożenie dla sieci i ludzi były przycinane przez energetyków i specjalistyczne firmy pracujące na podstawie umów z firmami zewnętrznymi na terenie TAURON Dystrybucja.

– W bieżącym roku planujemy zrealizować prace wycinkowe przy liniach niskiego napięcia o długości od 15 do 17 tys. km. TAURON Dystrybucja jako właściciel i użytkownik linii elektroenergetycznych zgodnie z prawem zobowiązany jest do prowadzenia właściwej eksploatacji sieci oraz likwidowania wszelkich zagrożeń dla osób postronnych oraz zagrożeń dla bezpiecznej pracy sieci. Dlatego, jeżeli właściciele nie dokonują koniecznych zabiegów przy drzewach i krzewach na swoich posesjach, lub jeżeli sadzą nieodpowiedzialnie wysokie gatunki drzew – jesteśmy zmuszeni prowadzić wycinkę na ich terenie. Robimy to w oparciu o umowy zawarte ze specjalistycznymi firmami – tłumaczy Ewa Groń.

Jak prawidłowo dbać o bezpieczeństwo drzew i domowników, kiedy w pobliżu przebiegają linie energetyczne?

Wszelkiego rodzaju drzewa, które rosną wysoko jak świerki, jodły czy sosny powinny być regularnie przycinane aby nie doszło do przerw w dostawie prądu. Właściciele, których posesje porastają wysokie krzewy i drzewa sięgające linii energetycznych powinni dokonywać regularnych przeglądów swoich roślin i przede wszystkim ich przycinania. Nie chodzi tylko o możliwość uszkodzenia linii energetycznych i braku prądu, ale bezpieczeństwo domowników, sąsiadów i przechodniów, którzy mogą być narażeni na niebezpieczeństwo porażenia prądem szczególnie podczas burz, nawałnic i wichur.

– Kiedy mamy spokojny rok, czyli taki, w którym anomalie pogodowe nie zdarzają się zbyt często i gwałtownie, więc mówimy tutaj o standardowych opadach śniegu i deszczu oraz o porywistym wietrze – szacujemy, że 1/3 wszystkich awarii spowodowana jest przez połamane drzewa – mówi Ewa Groń. – Natomiast w roku obfitującym w zdarzenia typu orkany, huragany, duże opady śniegu jest to przyczyna nawet połowy wszystkich awarii. Tego typu zjawiska występują coraz częściej – dodaje Groń.

Nie każdy właściciel zdaje sobie sprawę z faktu, że drzewa, które rozrosły się na tyle, że stykają się  bezpośrednio z liniami energetycznymi nie mogą zostać wycięte bez ówczesnego odłączenia zasilania. Warto więc regularnie dokonywać przycinki, nie narażając siebie na dodatkowe koszty, zagrożenie zdrowia i życia oraz przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Jakie drzewa i krzewy sadzić, aby uchronić linie energetyczne przed awarią?

Aby nie narażać drzew na wycinki, a siebie na niebezpieczeństwa związane z awariami linii energetycznych przez zbyt wysokie drzewa warto zajrzeć do eBooka przygotowanego przez firmę Tauron pt.: „Co sadzić, by nie przesadzić?”. W poradniku znajdziemy nie tylko informacje o tym jakie drzewa docenią energetycy (np. brzoza karłowata, jabłoń jagodowa, czy śliwa wiśniowa), ale także jak je sadzić, pielęgnować i jak ważne są one dla naszej planety i człowieka.