„Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” – nowy kierunek studiów podyplomowych

utworzone przez | maj 30, 2022 | PGE

„Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji” – nowy kierunek studiów podyplomowych

utworzone przez | maj 30, 2022 | PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna to wiodący na polskim rynku lider w branży morskich farm wiatrowych. Jak się okazuje dostawca energii elektrycznej nie tylko prężnie rozwija ten sektor fizycznie budując morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. PGE Polska Grupa Energetyczna i Uczelnia Łazarskiego połączyły siły, aby stworzyć studia podyplomowe z zakresu zarządzania, przygotowania i realizacji inwestycji w morskiej energetyce wiatrowej, które rozpoczną się w październiku 2022 roku. Będzie to pierwsza w Polsce instytucja prowadząca szkolenia dla inwestorów w morskich farmach wiatrowych.

Branża offshore w Polsce potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Najlepszym sposobem na skuteczną budowę rodzimego rynku morskiej energetyki wiatrowej jest wykształcenie przyszłych specjalistów na polskich uczelniach. Dlatego w oparciu o kadrę dydaktyczną Uczelni Łazarskiego, jak i ekspertów, ds. zarządzania, regulacji, ryzyka, finansów, jak i  inżynierów oraz menedżerów, pochodzących  zarówno z PGE jak i z rynku, będziemy kształcić ekspertów do zarządzania procesami inwestycyjnymi w morskiej energetyce wiatrowej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Grupa PGE jest pionierem w polskim sektorze energetycznym. Firma nakreśliła plan transformacji Grupy PGE, a w nowej strategii podsumowała, jak będzie przebiegać dekarbonizacja wytwarzania i ujawniła, w jaki sposób firma chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Plan strategiczny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morską energetykę wiatrową. Program Offshore Grupy PGE przewiduje budowę dwóch morskich farm wiatrowych o mocy do 2,5 GW do 2030 roku. W 2040 roku Grupa PGE będzie wiodącą firmą w kraju w zakresie morskiej energetyki wiatrowej dzięki posiadanym morskim farmom wiatrowym o mocy 6,5 GW.

Wybudowanie morskich farm wiatrowych to nie wszystko, potrzebna jest wykwalifikowana kadra

Rozwój branży w zakresie ekologicznych pokładów energii to duże odciążenie dla planety. Morskie farmy wiatrowe nie obciążają powietrza, nie produkują szkodliwych substancji, czerpią siłę ze źródeł ziemi. Jednak budowa to jedno, a obsługa i zarządzanie morską farma wiatrową to drugi aspekt, o który trzeba zadbać już teraz, stąd pomysł na nowy kierunek studiów podyplomowych i możliwość rozwoju dla nowych ludzi, a przy tym stworzenie nowych miejsc pracy.

Umowa Uczelni Łazarskiego z PGE Polską Grupą Energetyczną jest częścią naszej strategii, którą jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z biznesem, w zakresie wspierania rozwoju nowoczesnych technologii. Obecna sytuacja międzynarodowa pokazuje jak niezwykle ważny jest rozwój alternatywnych źródeł energii, w tym w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Nasza Uczelnia posiada duże doświadczenie w zakresie kształcenia kadr na potrzeby tego rodzaju projektów w zakresie zarządzania, finansów oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych. Kształcenie będzie prowadzone przez specjalistów praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie, powszechnie uznawanych za wybitnych profesjonalistów w swoich dziedzinach aktywności. Cieszę się bardzo, że będziemy mogli wspólnie z PGE realizować to przedsięwzięcie. – mówi prof. dr hab. Maciej Rogalski, rektor Uczelni Łazarskiego.

Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na ekspertów w różnych sektorach morskiej energetyki wiatrowej, od projektowania po budowę, eksploatację i utrzymanie. Wymagana jest również kadra zarządzająca, która będzie dbała o właściwe utrzymanie morskich farm wiatrowych po procesie przygotowania inwestycji. Rozwój projektów Offshore, tworzenie i obsługa instrumentów finansowych dla powstających przedsięwzięć, zarządzanie ryzykiem czy zarządzanie kryzysowe to tylko niektóre z możliwości rozwoju kariery w powstającej w Polsce branży offshore wind, która dopiero rozwija skrzydła. To właśnie dlatego Uczelnia Łazarskiego we współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną stworzyła studia podyplomowe „Morska energetyka wiatrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji”, które wykorzystują kadrę dydaktyczną renomowanej polskiej uczelni oraz specjalistów z branży offshore, aby pomóc osobom zainteresowanym rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w przyszłości.

Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest wsparcie procesu rozwoju kariery w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kompetencje społeczne. Mamy jedną z najbogatszych i najbardziej różnorodnych ofert na rynku usług edukacyjnych w zakresie kształcenia podyplomowego, którą budujemy i wciąż rozwijamy ze swoimi partnerami instytucjonalnymi. Od kilku lat z powodzeniem realizujemy program MBA Energetyka, w którym stawiamy na rozwój kompetencji managerów odpowiedzialnych za projekty inwestycyjne w obszarze energetyki. Współpraca z PGE Polską Grupą Energetyczną to najwyższe potwierdzenie naszej ekspertyzy w tym obszarze. Połączenie sił z tak ważnym partnerem strategicznym pozwoli również rozwinąć unikalną w skali kraju ofertę na rynku kształcenia podyplomowego. – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.