Energa edukuje Powiat Turecki o odnawialnych źródłach energii

utworzone przez | cze 22, 2022 | Energa

Energa edukuje Powiat Turecki o odnawialnych źródłach energii

utworzone przez | cze 22, 2022 | Energa

OZE – czyli odnawialne źródła energii, to szansa na stabilizacje klimatu, duży ukłon w stronę planety, strategia mająca na celu promocję zielonej energii i zabezpieczenie elektryczności dostarczanej do polskich gospodarstw i firm. Warto jednak wiedzieć, że nowe technologie nie lubią monotonii i lenistwa, a żeby umiejętnie je wykorzystywać, zarządzać nimi i czerpać z ich naturalnych źródeł potrzebna jest wykwalifikowana kadra. Nie bez powodu Energa, a także inni dystrybutorzy prądu w Polsce dokładają wszelkich starań, aby wykształcić młode pokolenie na objęcie nowych miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Grupa Energa pogłębia swoje relacje z powiatem tureckim, dążąc do edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie odnawialnych źródeł energii w gminie Przykona. Samorząd Przykony, Energa Green Development (EGD) i Energa Wytwarzanie (EWY) podpisały w czerwcu list intencyjny o współpracy w tym zakresie. Dotyczy ono uczniów trzech turkowskich szkół oraz Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Turku. Oprócz teoretycznych zajęć edukacyjnych uczniowie będą mieli możliwość odbycia praktyk w bezpośrednich zasobach energetycznych EGD i EWY. Strony będą również wspólnie pracować nad doskonaleniem umiejętności nauczycieli zawodowych, wykorzystując zarówno umiejętności technologiczne, jak i interpersonalne.

Grupa Energa traktuje tego typu inicjatywy jako sposób na zabezpieczenie przyszłości młodych, wykwalifikowanych ludzi. Z kolei samorząd powiatowy dąży do dalszego wspierania edukacji i rozwoju zawodowego swoich mieszkańców, a Grupa Energa jest wieloletnim partnerem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania lokalnych społeczności w tym zakresie.

W powiecie tureckim leży gm. Przykona, wobec której Grupa Energa ma duże plany inwestycyjne. To tam znajdują się tereny zrekultywowane po odkrywce węgla brunatnego. My w tych samych gruntach dostrzegamy wielki potencjał dla rozwoju OZE i pozyskiwania czystej, zielonej energii. Już od dwóch lat pracuje tam farma wiatrowa Przykona, a na różnych etapach realizacji są aż trzy kolejne projekty fotowoltaiczne, w tym finalizowana już farma PV Gryf. Z tego względu Grupa Energa postrzega się jako ważny element przyszłości powiatu tureckiego, chcemy więc aktywnie uczestniczyć w jej tworzeniu. Nie tylko poprzez budowę kolejnych aktywów, ale także poprzez wspieranie lokalnej społeczności. Powiat turecki oraz gmina Przykona stanowią wzór współpracy samorządów z biznesem, czego dowodem są nie tylko oddawane do eksploatacji kolejne inwestycje, ale również nowe inicjatywy, które na bieżąco są omawiane z lokalnymi władzami – podkreśla Szymon Wojnicki, Prezes Zarządu EGD.

Polska energetyka będzie zmierzać w coraz bardziej zielonym kierunku, w związki z czym potencjał źródeł odnawialnych i ich znaczenie w krajowym miksie energetycznym będą rosły. Jednak ta transformacja musi przebiegać w sposób bezpieczny, do tego zaś wśród wielu innych czynników niezbędna jest wykwalifikowana kadra. Dlatego dla naszej branży istotne jest, że przyuczanie do energetyki odnawialnej odbywa się już nie tylko na studiach wyższych, ale także w szkołach ponadpodstawowych i zawodowych. Zapewnienie energetyce dopływu świeżej krwi jest istotne dla wszystkich, więc każda inicjatywa wspierająca edukację młodzieży w tym zakresie jest niesamowicie wartościowa – mówi Romualda Gałęzewska, Wiceprezes Zarządu EWY obecna na podpisaniu listu intencyjnego.

Zawsze wspieramy możliwości rozwoju młodzieży w szkołach prowadzonych przez Powiat Turecki. Cieszymy się, że do szacownego grona partnerów – przedsiębiorców dla naszych szkół, czyli ZSR CKP w Kaczkach Średnich, I LO w Turku, ZST w Turku oraz ZPEW w Turku, dołączają Energa Green Development oraz Energa Wytwarzanie. Liczymy na owocną współpracę w ramach podnoszenia kompetencji w tych jakże ważnych i przyszłościowych branżach związanych z produkcją zielonej energii oraz na inna wspólną aktywność włączającą naszą młodzież, jak chociażby wspólne przygotowanie konferencji  tematycznej – dodaje Dariusz Kałużny, Starosta Turecki.

W dniu podpisania listu intencyjnego grupa uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich z klas Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej odwiedziła teren farmy fotowoltaicznej PV Gryf, aby z bliska zapoznać się z odnawialnymi źródłami energii Grupy Energa. Uczniowie mogli nie tylko na własne oczy zobaczyć potencjał jaki niesie za sobą OZE, ale także porozmawiać z ekspertami pracującymi przy projekcie.

Co raz większe zapotrzebowanie na zieloną energię

Grupa Energa jest właścicielem około 300 ha gruntów w powiecie tureckim w gminie Przykona, na których zrekultywowano odkrywkę kopalni węgla brunatnego Adamów. Według analiz na tych gruntach mogłyby powstać źródła odnawialne o łącznym potencjale mocy zainstalowanej około 160 MW.

W lipcu 2020 r. działała tam już farma wiatrowa Przykona o mocy zainstalowanej 31 MW, która produkowała energię elektryczną wystarczającą do zasilenia 35 tys. gospodarstw domowych. W jej pobliżu powstaje obecnie farma fotowoltaiczna Gryf o mocy 20 MW, a także znacznie mniejsza instalacja o mocy do 1 MW. Energa Green Development rozpoczyna także prace nad nową instalacją – farmą fotowoltaiczną Mitra, której moc zainstalowana wyniesie 65 MW.

Grupa Energa stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii i ma jeden z najbardziej zielonych miksów energetycznych w Polsce – 39% aktywów wytwórczych to właśnie OZE. Wraz z wykupem Grupy ORLEN i rozpoczęciem integracji, ten kierunek myślenia został wzmocniony. Zgodnie z długoterminowym planem rozwoju Grupy Energa, obecny potencjał źródeł odnawialnych do 2030 roku, który wynosi obecnie 0,5 GW, zostanie prawdopodobnie wielokrotnie zwiększony.