Enea Operator chce dokonać redukcji emisji CO2 poprzez elektryfikację floty wewnątrz firmy

utworzone przez | cze 30, 2022 | ENEA

Enea Operator chce dokonać redukcji emisji CO2 poprzez elektryfikację floty wewnątrz firmy

utworzone przez | cze 30, 2022 | ENEA

Grupa ENEA, która dąży do dostarczania prądu z odnawialnych źródeł energii przeprowadziła badania wewnątrz grupy Enea Operator, które miały na celu zbadanie opłacalności wymiany floty i przejście z aut spalinowych na samochody elektryczne. Tego rodzaju zmiana miałaby na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery a tym samym wpisałaby się w strategię firmy dotyczącą neutralności klimatycznej.

Elektryfikacja flot firmowych jest nieunikniona, zwłaszcza w obecnym kontekście kierunku jaki wyznacza nam Unia Europejska poprzez decyzję Parlamentu Europejskiego o zaostrzeniem celu redukcji emisji z pojazdów i tym samym zakazie sprzedaży pojazdów spalinowych od roku 2035. Przygotowania do tego powinny rozpocząć się już dzisiaj. Enea Operator jest doskonałym przykładem jak należy podejść do tematu, aby w pierwszej kolejności zbadać potrzeby i oczekiwania oraz zastosowanie pojazdów elektrycznych w firmie – podkreśla Krzysztof Burda, prezes Zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

Wykorzystanie elektrycznych samochodów osobowych we flocie Enea Operator zostało dokładnie przeanalizowane również w celu lepszego zrozumienia jej aspektów finansowych i operacyjnych. Przeprowadzone analizy weryfikowały czy pojazdy elektryczne mogą być równie opłacalne w eksploatacji jak samochody benzynowe oraz jaki wpływ na wyniki firmy będą miały ich cechy eksploatacyjne. Badania zostały przeprowadzone w okresie od stycznia 2021 do czerwca 2022 roku, a zebrana wiedza zostanie wykorzystana w przyszłych inicjatywach związanych z zarządzaniem flotą.

Potencjał redukcji emisji dwutlenku węgla, który niesie za sobą wymiana samochodów z silnikami spalinowymi na akumulatorowe pojazdy elektryczne jest istotnym czynnikiem wpisania się spółki Enea Operator, a w konsekwencji Grupy Enea, w promocję ekologicznych działań w sektorze krajowej elektroenergetyki. To właśnie koncerny energetyczne powinny być prekursorami zachodzących zmian w zakresie elektromobilności i taka też jest koncepcja założeń krajowej polityki w tym zakresie. Dlatego też elektryfikacja floty jest jednym z kierunków strategii rozwoju Enei Operator – mówi prof. Wojciech Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

W ramach realizacji projektu badawczego zmierzono ponad 20 parametrów eksploatacyjnych w pojazdach elektrycznych podczas codziennych podróży służbowych. Wśród nich były:

średnie zużycie energii,

temperatura powietrza,

średnia prędkość,

liczba przypadków ładowania samochodu,

liczba wjazdów do miasta

Tekom Technologia, partner spółki w ramach projektu, dostarczył narzędzia i technologię pomiarową pozwalającą zgromadzić niezbędne do analizy dane. Zebrane dane i inne informacje posłużyły m.in. do porównania pojazdów elektrycznych z tradycyjnymi. Badania prowadzone są pod kątem użyteczności i ekonomii w kontekście polityki flotowej firmy, a kompleksowy raport zostanie wydany we wrześniu 2022 roku.

Zakres przeprowadzonych badań i czas ich trwania świadczy o unikatowości projektu w skali kraju. Uzyskane odpowiedzi mogą stać się początkiem głębszej dyskusji na temat szerszego zastosowania samochodów nisko i zeroemisyjnych we flotach pojazdów takich firm jak Enea Operator. Jest to szczególnie istotne w kontekście dynamicznego rozwoju koncepcji elektromobilności w Polsce i na świecie – dodaje Mateusz Lewiński, starszy specjalista ds. Innowacji w Biurze Inicjatyw Innowacyjnych.