Pierwsze badanie opinii publicznejna temat tzw. „liczników inteligentnych” przeprowadzono przed rozpoczęciem kampanii informacyjno-edukacyjnej, tj. w listopadzie i grudniu 2012 roku.

Badanie zrealizował instytut badawczy GfK Polonia na zlecenie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie, dobranej według bazy PESEL. Polaków zapytano m.in. o:

  • skłonność do akceptacji przedsięwzięć zmierzających do ochrony środowiska i oszczędności energii,
  • skłonność do finansowania oszczędzania energii,
  • rozumienie „definicji” liczników inteligentnych i ich funkcjonalności, preferowane nazwy liczników, a także
  • preferowane kanały komunikowania zagadnień związanych z licznikami inteligentnymi oraz  korzyści i obaw dostrzeganych przez Polaków w związku z wdrożeniem  liczników inteligentnych.

Podsumowanie wyników badań

 

Z badania przeprowadzonego na zlecenie PTPiREE wynika, że dla Polaków najważniejsze elementy relacji z dostawcami energii elektrycznej koncentrują się wokół kosztów i aspektów ekonomicznych. Ten obszar jako najważniejszy wskazuje 66 proc. badanych. Pozostałe elementy, takie jak komfort, bezpieczeństwo czy ekologia schodzą na dalszy plan.

Ciekawe jest jednak to, iż kluczowym benefitem dla badanych jest płacenie wyłącznie za faktyczne, a nie prognozowane zużycie energii dla 82 proc. jest to aspekt ważniejszy nawet od niezmienności wysokości rachunku za energię elektryczną. Płacenie za realne zużycie energii daje możliwość nie tylko lepszego planowania budżetów domowych, lecz także kształtowania relacji z dostawcami energii elektrycznej, a to niezwykle ważny aspekt współpracy tych dwóch stron.

W chwili obecnej Polacy deklarują dużą skłonność do akceptowania inicjatyw energooszczędnych i proekologicznych. Aż 76 proc. badanych uważa, iż warto kupować świetlówki energooszczędne. Jednocześnie tylko 28 proc. badanych stosuje tego rodzaju oświetlenie w swoich domach. Analogicznie, aż 66 proc. Polaków deklaruje, że jest skłonnych zapłacić więcej za sprzęt RTV/AGD zużywający mniej energii elektrycznej, ale tylko 26 proc. badanych ma taki sprzęt w swoich domach. Duża akceptacja społeczna dla rozwiązań energooszczędnych nie przekłada się zatem na realne działania i zakupy.

Polacy deklarują także skłonność do zmiany swoich nawyków w korzystaniu z energochłonnych urządzeń poprzez przeniesienie ich użytkowania poza godziny szczytu (co potwierdziło aż 65 proc. badanych). Należy jednak podkreślić, że są to jedynie deklaracje i trudno ocenić, w jakim procencie przeniesie się ona na rzeczywiste zachowania konsumentów. W kwestii kluczowych wad procesu wdrażania nowych liczników, 22 proc. Polaków wyraża obawę, iż tysiące inkasentów straci pracę (jednocześnie dla 36 proc. badanych brak wizyt inkasenta to zaleta nowych liczników). Ponadto 11 proc. respondentów niepokoi się o bezpieczeństwo danych przesyłanych przez licznik .

 

Drugie badanieopinii publicznej zrealizowane zostanie po zakończeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej, tj. w okresie 04-06.2014 r. Jego wyniki będą znane w sierpniu 2014 r.