Projekt: Inteligentne sieci energetyczne - dla domu, środowiska i gospodarki

Projekt "ISE - dla domu, środowiska i gospodarki" realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) we współpracy z podmiotami skupionymi w ramach Warsztatów Rynku Energetycznego (WRE).

Podmioty te to w szczególności Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, Operator Systemu Przesyłowego, Towarzystwo Obrotu Energią i Urząd Regulacji Energetyki.

Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Edukacja Ekologiczna.Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na okres od 10.2012 r. do 10.2014 r.

Projekt obejmuje przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej i powiązanych z nią działań aktywnej edukacji prośrodowiskowej.
Edukacja dotyczy racjonalnego i efektywnego użytkowania energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, szczególnie inteligentnego opomiarowania.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie szereg działań skierowanych zarówno do podmiotów z branży energetycznej i branż pokrewnych, jak i do ogółu społeczeństwa, czyli wszystkich użytkowników energii elektrycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi działaniami, a także ich przebiegiem i rezultatami. Opis działań znajduje się poniżej. Zachęcamy także do włączania się do wybranych inicjatyw.

Badania opinii publicznej

Budynki demonstracyjne

Budowa portalu internetowego

Materiały informacyjne i edukacyjne

Ogólnopolska kampania medialna

Konsultacje z interesariuszami

Ogólnopolska konferencja

Szkolenia dla monterów liczników inteligentnych i pracowników infolinii w zakresie sieci inteligentnych i inteligentnego opomiarowania