BEZPIECZEŃSTWO
ENERGETYCZNE
PEWNOŚĆ
ZASILANIA
EFEKTYWNOŚĆ

ISE w Polsce i na świecie

Zaawansowanie wdrożenia smart metering na świecieW Europie to właśnie Włochy są krajem, w którym wdrożenie inteligentnych sieci jest najbardziej zaawansowane. Instalację inteligentnych liczników energii na masową skalę rozpoczęto tam już w 2001 roku. W ciągu 5 lat zainstalowano około 30 milionów takich urządzeń. Rozwój inteligentnych sieci jest bardzo mocno wspierany przez włoski rząd. Wg oficjalnych dokumentów, celem polityki energetycznej tego państwa jest m.in. uczynienie z Włoch jednego ze światowych liderów w zakresie wdrożenia Smart Grids.Szwecja to obok Włoch jeden z europejskich pionierów wdrażania inteligentnych sieci. Odpowiednie regulacje powstały tam już w 2003 roku. Do 2009 roku w inteligentne liczniki zostali wyposażeni prawie wszyscy konsumenci energii. Również od 2009 roku obowiązkowe są comiesięczne automatyczne odczyty zużycia energii z inteligentnych liczników u mniejszych konsumentów energii.Projekty związane z rozwojem sieci inteligentnych prowadzone są na terenie całego kraju, z czego najwięcej w Teksasie, w Kalifornii i na Florydzie. Rozwój sieci Smart Grids został włączony do federalnej polityki energetycznej już w 2007 roku.Obecnie w Wielkiej Brytanii trwają przygotowania do rozpoczęcia ogólnokrajowego programu masowego wdrożenia inteligentnych liczników (The Smart Meter National Roll-Out Program). Rozpoczęcie wdrożenia planuje się na lato 2014 roku, chociaż ostatnie doniesienia brytyjskiego Departamentu Energii i Zmian Klimatu informują o przesunięciu tego terminu na jesień 2015 roku. Zakłada się, że w efekcie programu do roku 2020 w inteligentne liczniki zostaną wyposażone wszystkie gospodarstwa domowe (ok. 30 milionów) oraz część mniejszych budynków niemieszkalnych.Indyjski rząd już w 2008 roku uruchomił system zachęcający do modernizacji sieci elektroenergetycznych m.in. poprzez wdrażanie inteligentnych rozwiązań. Obecnie w kraju tym prowadzonych jest kilkanaście projektów pilotażowych związanych z wdrożeniem inteligentnych sieci.

Mapa wdrożenia ISE w Europie

Zaawansowanie wdrożenia smart metering w Polsce