BEZPIECZEŃSTWO
ENERGETYCZNE
PEWNOŚĆ
ZASILANIA
EFEKTYWNOŚĆ

O co chodzi w smart meteringu?

Smart metering jako część ISE

Smart metering to inaczej system inteligentnego opomiarowania, dzięki któremu możliwe jest uzyskiwanie odczytów z liczników zainstalowanych w domach w sposób zdalny. Licznik przesyła takie informacje bezpośrednio do firmy odpowiedzialnej za przesył energii elektrycznej. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu danymi pochodzącymi właśnie z liczników operator systemu dystrybucyjnego może lepiej monitorować proces bilansowania energii na danym obszarze, a także diagnozować awarie. Przełoży się to na efektywniejsze inwestycje w sieci dystrybucyjne – ponieważ powstaną one tam, gdzie jest na nie największe zapotrzebowanie.

Licznik inteligentny jest integralną częścią sieci inteligentnej i stanowi jedyny element Smart Grid, z jakim bezpośrednio styka się konsument. Nowe liczniki pozwolą na lepsze zobrazowanie zużycia energii w gospodarstwie domowym. Dane pochodzące z licznika będą mogły być udostępniane w specjalnych portalach internetowych czy aplikacjach mobilnych. Także poprzez licznik oraz specjalny kontroler w przyszłości użytkownik będzie mógł sterować i programować działanie urządzeń w tzw. sieci domowej.