BEZPIECZEŃSTWO
ENERGETYCZNE
PEWNOŚĆ
ZASILANIA
EFEKTYWNOŚĆ

Inteligentne sieci energetyczne ISE

Czym są ISE?

Sieć inteligentna (inaczej ISE lub „Smart Grid”) to nowoczesna sieć elektroenergetyczna, wyposażona w zaawansowane rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne. Obok elementów spotykanych w tradycyjnej sieci elektroenergetycznej – linii przesyłowych, linii zasilających, stacji rozdzielczych – inteligentne sieci wyposażone są dodatkowo w specjalistyczne urządzenia pomiarowe telekomunikacyjne oraz zabezpieczające. Podstawą funkcjonowania inteligentnych sieci jest sprawna komunikacja pomiędzy wszystkimi jej elementami.

Dzięki inteligentnym sieciom, wiele procesów może się odbywać w sposób automatyczny. Zastosowanie w niej zaawansowanych technicznie rozwiązań umożliwia np. szybkie zlokalizowanie awarii w sieci oraz – co za tym idzie – szybsze jej wyeliminowanie. Liczniki zdalnego pomiaru (zwane też „inteligentnymi licznikami”), które także są częścią sieci inteligentnej, pozwalają na wprowadzenie wielu ułatwień w odczytywaniu pomiarów – tak dla operatora sieci, jak i dla jej użytkownika. Taką nowoczesną siecią można też łatwiej zarządzać.

Dlaczego Polska rozwija ISE?