REDUKCJA
EMISJI
CZYSTA
ENERGIA
PROSUMENT
Nowa jakość
energetyki
w Polsce

ISE dla środowiska

Prąd głównie z węgla

Według danych Ministerstwa Gospodarki, ok. 87% wyprodukowanej w Polsce energii pochodzi z węgla kamiennego lub brunatnego. Ma to poważne konsekwencje nie tylko dla stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego, ale także dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla gospodarki i odbiorców energii. Oparcie polskiej elektroenergetyki prawie wyłącznie na węglu ma również niepożądane skutki środowiskowe, do których eliminowania Polska zobowiązana jest umowami na gruncie europejskim i międzynarodowym.

Jednym z najszerzej dyskutowanych skutków środowiskowych jest emisja gazów cieplarnianych. Obecność zwiększonej ilości tych gazów w atmosferze jest w opinii wielu naukowców przyczyną globalnego ocieplenia. Do gazów cieplarnianych zaliczane są m.in. freony, metan i dwutlenek węgla (CO2). Szczególnie dużo uwagi poświęca się emisji tego ostatniego. Chociaż polska gospodarka obecnie emituje znacznie mniej dwutlenku węgla niż chociażby 20 lat temu, to wciąż pozostaje jedną z bardziej emisyjnych gospodarek w Unii Europejskiej. Według szacunków Eurostatu, poziom emisji CO2 w Polsce w 2012 roku wyniósł 297 milionów ton, co stawia nasz kraj na piątym miejscu we Wspólnocie pod względem poziomu emisji.

Stop zmianom klimatu

ISE chronią środowisko

Energetyka odnawialna

Efekt zmian dla odbiorcy i środowiska