REDUKCJA
EMISJI
CZYSTA
ENERGIA
PROSUMENT
Nowa jakość
energetyki
w Polsce

ISE dla gospodarki

ISE to nowoczesna energetyka

Sieci inteligentne to odpowiedź na zmieniający się charakter rynku energii w większości krajów świata. Do niedawna rynek ten oparty był przede wszystkim na dużych jednostkach wytwórczych (np. elektrowniach). Obecnie na całym świecie, również w Polsce, coraz więcej energii produkowanej jest w małych, a nawet w mikroźródłach energii (głównie odnawialnej) – np. w małych elektrowniach wiatrowych czy słoneczn

Dzięki inteligentnym sieciom, wiele procesów może się odbywać w sposób automatyczny. Zastosowanie w niej zaawansowanych technicznie rozwiązań umożliwia np. szybkie zlokalizowanie awarii w sieci oraz – co za tym idzie – szybsze jej wyeliminowanie. Liczniki zdalnego pomiaru (zwane też „inteligentnymi licznikami”), które także są częścią sieci inteligentnej, pozwalają na wprowadzenie wielu ułatwień w odczytywaniu pomiarów – tak dla operatora sieci, jak i dla jej użytkownika. Taką nowoczesną siecią można też łatwiej zarządzać.

Polski system elektroenergetyczny w liczbach – stan na koniec 2012 r.

Potrzeby a możliwości

ISE – nowa jakość energetyki

Korzyści dla przedsiębiorstw energetycznych