NIŻSZE
RACHUNKI
OSZCZĘDZANIE
ENERGII
NOWOCZESNOŚĆ
Świadomie
oszczędzaj
energię

O co chodzi w inteligentnych sieciach energetycznych (ISE)?

Czym są inteligentne sieci energetyczne?

Wyobraźmy sobie, jak funkcjonują tradycyjne sieci elektroenergetyczne. W tradycyjnych sieciach prąd płynie z dużych przedsiębiorstw energetycznych do odbiorców końcowych energii. Co jakiś czas, odbiorcy ci uiszczają opłatę za prąd według z góry ustalonych taryf. Rachunki za prąd często opierają się na prognozowanym zużyciu energii, które nie zawsze odpowiada rzeczywistemu. Dlatego zdarza się, że odbiorcy energii są zmuszeni dopłacać za prąd. Nie mają przy tym żadnej możliwości śledzenia swojego zużycia energii i zarządzania nim tak, aby mogli obniżyć rachunki za prąd.

 W tradycyjnym systemie elektroenergetycznym sieci elektroenergetyczne dystrybuują prąd pochodzący z kilku wielkich jednostek wytwórczych. Prąd ten płynie „jednokierunkowo” i w razie awarii nie dociera do tysięcy odbiorców. Jeśli dojdzie do takiej awarii, może minąć nawet kilka godzin, zanim zostanie ona zlokalizowana i usunięta.

Wszystkie te sytuacje już niedługo będą należały do przeszłości. Na całym świecie, w tym także i w Polsce, wdrażane są technologie, które pozwolą na powstanie sieci elektroenergetycznych na miarę XXI wieku. Sieci takie określane są powszechnie mianem inteligentnych sieci, w skrócie ISE, lub – z języka angielskiego – Smart Grids.

Wdrożenie inteligentnych sieci nie oznacza żadnych widocznych zmian dla odbiorców końcowych energii. Konieczna jest jedynie wymiana dotychczasowego licznika na licznik zdalnego odczytu („inteligentny”). Taki licznik instalowany jest na koszt Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) przez wykwalifikowanego montera.  Proces wymiany polega na zdjęciu starego licznika energii w mieszkaniu i zainstalowania na jego miejsce licznika inteligentnego. Wszystko trwa ok. 20 minut. Na ten czas zalecane jest jedynie wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych w mieszkaniu.

Czym jest inteligentny licznik?

Zobacz, co pokazuje inteligentny licznik

Instalacja liczników

Będę miał/a instalowany inteligentny licznik – co teraz?

Mam już inteligentny licznik – jak mogę z niego korzystać?